Openbare Ruimten en Herkenningspunten

Bij de verlichting van openbare buitenruimtes is het belangrijk om het activiteitenprogramma te kennen, zodat de voorgestelde verlichting aan de specifieke behoeften voldoet. Het gebruikte licht moet de stedelijke ruimte articuleren door bepaalde gebieden te accentueren; door deze aantrekkingspunten te creëren wordt de omgeving 'leesbaarder'. Door het creëren van een hiërarchie van helder verlichte en minder verlichte delen van een stad worden belangrijke uitzichten, panorama's en doorzichten 's nachts nog steeds waargenomen. Ook moet rekening worden gehouden met de formele en esthetische kwaliteiten van de openbare ruimte. Tevens moeten de ruimtelijke kenmerken van landmarks en sculpturen door de verlichting worden onderstreept. Door alle lichteffecten in de openbare ruimte op subtiele wijze in evenwicht te brengen, zal de aanwezigheid van lichtbronnen niet worden opgemerkt.